Interesting facts about children

Every 3 seconds, a child is born in the world. Babies learn to recognize their mother’s voice and smell immediately after birth. By sight, they begin to recognize the mother in a few weeks. Children have three hundred (300) bones. Babies sometimes sleep with their eyes open. While International Children’s Day is celebrated all over […]

Հեքիաթը հարցերով

ՃԱՄՓՈՐԴՆԵՐԸ Ո՞վ է Հովհաննես Թումանյանը։ Ո՞ր հեքիաթն եք կարդացել կամ լսել Հովհաննես Թումանյանի։ Ի՞նչ եք կարծում, ովքե՞ր կլինեն մեր ճամփորդները։ Աքլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ․ դիմացի սարը խանգարում էր։ ― Քուչի՛ ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, էն սարի ետևն ի՞նչ կա,― հարցրեց վերևից բակում պառկած շանը։ […]

Флешмоб

Укажите фамилию, имя. Мэри Керобян Клас 2-3курс 1.Какое местоимение превратится в союз, если прочесть его справа налево? это местоимение ОН, а если справа налево, то союз НО 2.Иногда его вешают, задирают, везде суют, а иногда с ним остаются. Что это? нос 3.В каком слове 100 отрицаний. стонет 4.Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить? преуменьшить […]

Առաջադրանք

1․Կարդա՛ ավանդությունը և կատարի՛ր  առաջադրանքները։ Աշխարհի ամենագեղատեսիլ  յոթ անկյուններից  մեկը այն ձորահովիտն է, որ ընկած է Դիլիջան քաղաքից տասնութ կիլոմետր հյուսիս, և ուր գտնվում է Հաղարծնի  վանքը:  Այստեղ 1281 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կողքին մի ընկուզենի է աճում, որը եկեղեցուն հասակակից է՝ 700 տարեկան: Ավանդությունն ասում է, որ այդ տաճարը կառուցող վարպետը սովորություն է […]

Հաղորդակցման հմտություն ժեստերի և մատնախոսության միջոցով

Ժեստերի լեզուն իսկըզբանե առաջացել է 16րդ դարում եկեղեցում և առաջին օգտագործողները եղել են հոգևորականները։ Հետագայում Ժեստերի լեզուն սկսել են օկտագործել նաև լսողության հետ խնդիրներ ունեցող մարդիկ որպես հաղորդակցության միջոց։ Հայաստանում ժեստերի լեզվի մշակմամբ առաջին անգամ զբաղվել է Վաչագան Խալաթյանը, որը ստեղծել է ժեստերի լեզվով գիրք։ Մատնախոսության այբուբենում կա այնքան նշան, որքան տառ՝տվյալ լեզվում։ Յուրաքանչյուր տառ […]

Упражнение

Упражнения 1. Исходить пол-России, объехать полмира, быть полгода в экспедиции, встать полвосьмого, обойти полгорода, съесть пол-апельсина, скосить пол-луга, отрезать полметра ткани, откусить пол-яблока, полжизни провести в путешествиях, пройти пол-Крыма, опоздать на полминуты, возвратиться пол-одиннадцатого, отстать на пол-очка, полугодичное отсутствие, сделать полуоборот, полульняное волокно, участвовать в полуфинале, пробежать полдистанции, перегородить пол-улицы. 2. (Пол)метра-полметра, (пол)лимона-пол-лимона, (пол)десятого-полдесятого, (пол)яблока-пол-яблоко, […]

ՂՐԻՄԻ ԿԱՄ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (1853-1856)

Հայ գեներալը՝ ռուսական կորպուսի հրամանատար Հակառակորդ կողմերը սկսեցին եռանդուն նախապատ րաստվել առաջիկա պատերազմին։ Կովկասյան ճակատում Թուրքիան կենտրոնացրել էր մոտ 100 հազարանոց բանակ՝ Աբդի փաշայի հրամանատարությամբ, որը ծրագրել էր երեք՝ Ախալցխայի, Ալեքսանդրապոլի ու Երևանի ուղղություններով ներխուժել Անդրկովկաս, գրավել Թիֆլիսը և ապա զավթել ողջ Կովկասը։ Հյուսիսից նրան պետք է օժանդակեին ապստամբ լեռնականների ջոկատները՝ Շամիլի գլխավորությամբ։ Թուրքական ստվարաթիվ […]

Ջերմոցային էֆեկտ

Ջերմոցային էֆեկտը կապվում է մթնոլորտում մարդածին ազդեցությամբ ածխաթթու գազի ավելացման հետ, որի հետևանքով խախտվում է Լե Շատելյեի սկզբունքը։ 2000թ. աշխարհում այրվել է 15մլրդ տ պայմանական վառելանյութ, և օդը հարստացել է CO գազով։ Եթե դարի սկզբում CO2-ի բաղադրությունը օդում կազմում էր 0,029%, ապա դարակեսին հասավ 0,033%-ի, դարի վերջին՝ 0,04%-ի։ 1970-ականներին Բուդիկոն ուսումնասիրեց ածխաթթու գազի ավելացման իրողությունը […]

Լանդշաֆտի թաղանթը

Երրորդ հատվածում երկրի խորքից դուրս ժայթքած լավաները ծածկում են երկրի մակերևույթը, առաջացնում հրաբխային կոներ, լավային սարավանդներ։ Բնական է՝ այստեղ էլ ուրույն լանդշաֆտ կձևավորվի։ Տվյալ երկրահամակարգում երկրաբանական հիմքը կարող է թելադրողի գեր կատարել։ Օր. կրաքարային լեռներում ու հրաբխային լավաների վրա նույն հողային ծածկույթն ստեղծվել չի կարող։ Հողային բաղադրիչը: Հողը բնապատմական մարմին է և լանդշաֆտի կազմում մարդու […]